Anders Svensson adlad Stråle. Död 1604-08-29. Fogde.
Gift Anna Olofsdotter.
Gustaf Stråle. Löjtnant.
Död omkring 1602.

Levnadsbeskrivning

Fogde.
Död 1604-08-29.
Begravd i Växjö domkyrkoförs (G).

Anders Svensson, adlad Stråle, till Kråkenäs i Gårdsby sn och Ubbemåla i Algutsboda sn, vilka han erhöll genom sitt gifte, Ekna i Tjureda sn, som han 1584 tillbytte sig av konung Johan, Mösjöås i Asa sn, Grövik i Allmundsryds sm.m. (alla i Kron.); fogde i Möre härad 1565-1571, på Kalmar slott 1572 och ånyo i Möre härad 1573-1575; erhöll 1574 26/111 i Stockholm av konung Johan III adelsbrev jämte sköldemärke; fick s.å. 30/11 livstidsfrihet på två skattehemman i Breared sn (Jönk.); fogde i Kalmar län 1576-1577 och därjämte i Ölands södra mot 1576; fogdepå Kronoberg 1578-1584 och ånyo på Kalmar jämte Ölands södra mot 1585-1586; upptages i registret över Sveriges adel 1586; tillhörde krigsbefälet och underskrev dess samt rådets och adelns skrivelse till konung Sigismund 1589 5/9; bevistade riksdagen i Stockholm 1590 och underskrev dess beslut samt förklaringen om arvsföreningen; underskrev Uppsalas beslut 1593; fogde på Kronoberg dels 1595-1596, dels 1602-1604; fördes 1598 i aug. av konung Sigismund fången från Kalmar till Polen; underskrev dödsdomen över riksråden i Linköping 1600; Död 1604 29/8 (onsdagen efter Bartholomei) och begr. i Växjö domkyrka. Arvskifte efter honom ägde rum 1607. Gift före 1575 24/7 m Anna Olofsdotter, levde 1605 men död före arvskiftet 1607

 

Personregister    Efternamnsregister    Ortsregister